Disclaimer

De verstrekte informatie op deze website werd zorgvuldig samengesteld en op regelmatige basis onderhouden. Het is echter onmogelijk om te garanderen dat de op de website verstrekte informatie uitermate volledig, up to date en/of accuraat is. APPELMANS IMMOBILIËN kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade de welke zou ontstaan door het gebruik maken van, vertrouwen op of daden verrichten naar aanleiding van de verstrekte informatie op deze website. Aan de informatie die verstrekt werd op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De websites van derden waarnaar hyperlinks in deze website zijn opgenomen of waarop voorvermelde informatie werd opgenomen worden NIET door APPELMANS IMMOBILIËN gecontroleerd, gecreëerd en/of onderhouden. De geleverde informatie is onderhevig aan veranderingen waar APPELMANS IMMOBILIËN niet verantwoordelijk voor is en dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud van gelinkte websites.

Deze website en zijn inhoud worden beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij voor persoonlijk EN niet-commercieel gebruik mag niets van deze website en zijn inhoud worden verveelvoudigd, opgeslagen in een/meerdere geautomatiseerd(e) gegevensbestand(en), of publiek gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, zonder de aan te vragen voorafgaande toestemming van APPELMANS IMMOBILIËN.